Investigadores visitantes

O programa de Investigadores Visitantes da UDC está dirixido a investigadores internacionais interesados en realizar unha estadía de investigación na UDC, os investigadores visitantes internacionais poden ser tanto Investigadores Visitantes Senior ou Investigadores Visitantes Predoutoral ou Postdoutoral.

Máis información

Escola de Doutoramento

Creada en 2013, a Escola Internacional de Doutoramento da UDC (EIDUDC) organiza, xestiona e fai a supervisión e seguimento dos programas de doutoramento que ofrece a Universidade da Coruña. Cada estudante de doutoramento ten que estar rexistrado e matriculado na Escola de Doutoramento.

Máis información

Parque Tecnológico

Universidade da Coruña contribúe ao progreso e á innovación coa posta en marcha dun parque tecnolóxico. Este parque tecnolóxico está formado por un complexo conxunto de centros de investigación cuxo obxectivo final é aumentar os vínculos coa industria e a comunidade e fomentar así o I+D+i.

Máis información

 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) é o interface entre os investigadores da UDC e a industria. Esta unidade presta o seu apoio aos grupos de investigación para atopar acordos coas industrias. Tamén é responsable das empresas de base tecnolóxica creadas a partir dos resultados da investigación na UDC.

Máis información

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

A Vicerreitoría de Investigación e Transferencia é a unidade responsable da infraestructura e dos programas de investigación na UDC. Apoia a investigación, a transferencia tecnolóxica e a innovación dentro da comunidade universitaria. Esta vicerreitoría proporcionalles instalacións aos investigadores, fomenta un entorno de investigación sostible, comunica os resultados e o impacto das investigacións na UDC, e avalía os resultados de investigación e transferencia.

Máis información

Catálogo de investigación